اطلاعات شما ثبت شد و در صورت لزوم از سوی دبیرخانه پنجاه و سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد با شما ارتباط گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است نتایج برگزیدگان از طریق همین پایگاه اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسید.