رییس هیئت انتخاب

سید مجتبی طباطبائی

بخش داستانی بلند

بخش داستانی کوتاه

بخش مستند بلند

بخش مستند کوتاه

بخش دانش‌آموزان و معلمان فیلم‌ساز

بخش پویا نمایی

بخش فیلم‌نامه