سمیه فیروزفر

1. دانش‌آموخته مرکز استعدادهای درخشان (سمپاد)

2. فارغ‌التحصیل كارشناسي ارشد رشته اديان ابراهيمي دانشگاه اديان و مذاهب قم با معدل الف

3. دانشجوی دکترا رشته مطالعات تطبیقی ادیان (سال اخر/ نگارش پایان نامه)

4. سرپرست واحد فضای مجازی شبکه کودک 98- 1400

5. سرپرست روابط عمومی شبکه دو از 1401

6. سرپرست پیام نما شبکه دو از 1401

7. داور اولین جشنواره ملی تولیدات رسانه‌ای وزارت میراث فرهنگی 1401

8. عضو شورای مشورتی مهواره ملی هوای نو از بهار 1402

9. دبیر اجرایی نشست های تخصصی مهرواره ملی هوای نو تابستان 1402

10. نماینده شبکه دو در امور بانوان و خانواده رسانه ملی از سال 1402

13. دارنده تندیس "برترین شبکه اجتماعی شبکه‌های تلویزیونی" پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم