نصرت‌الله تابش

در سال 1332تولد یافت. وی فارغ‌التحصیل كارشناسي روان شناسی و ارشد فلسفه تعلیم و تربیت می‌باشد و از جمله فعالیت‌های او می‌توان به سردبیري ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی فیلم نگار، سردبیر فصلنامه سینمایی فارابی، نویسنده کتابهای مبانی زیبایی شناختی سینمای اسلامی و مبانی روانشناختی تربیت اجتماعی از دیدگاه اسلام و کتاب در حال انتشار اخلاق و درامو کتاب در حال آمادگی برای انتشار عاشورا و هنر تراژیک اشاره کرد.