رییس هیئت داوران

شفیع آقامحمدیان

بخش مستند

بخش پویانمایی بین‌الملل

بخش داستانی

بخش دانش آموزان و معلمان فیلم‌ساز

بخش فیلم‌نامه