سعید توکلیان

 

عضو هیات علمی دانشگاه زند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (104025)

دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه تهران1393-1399

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران1387-1390

سمت های علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشست های معتبر ایران

 ارائه کننده راهکارهای سازمانی برون سپاری فناوری اطلاعات (1400)

(1397)  مدرس کارگاه آشنایی با ابزراهای نرم افزاری پیاده سازی و طراحی شخصی هوش تجاری

   (1396)  سخنران سمینار تخصصی کسب و کارهای خدماتی

   (1396)  ارائه کننده سمینار تخصصی واقعیت افزوده، مدیریت و خلق ارزش