سیدحسن اسلامی اردکانی

سید حسن اسلامی اردکانی (متولد ۱۳۳۹)، اخلاق‌پژوه و مدرس فلسفه و کلام، دوره دکترای کلام را در دانشگاه قم گذرانده و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم است.

ایشان هم اکنون استاد فلسفه دین و فلسفه اخلاق در دانشگاه ادیان و مذاهب بوده و آثار ایشان عمدتاً در حوزه اخلاق نقد، اخلاق زیستی، اخلاق محیط زیست و اخلاق پژوهش است و از جمله آثار ایشان می‌توان از کتاب‌های «دروغ مصلحت‌آمیز» و «شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک و اسلام» دانشگاه ادیان و مذاهب، 2007 اخلاق نقد، معارف، 1383محمد: پیامبر مهربانی، خرم، 1376 نام برد. سید حسن اسلامی در کنار فلسفه‌ورزی و قلم زدن در حوزه اخلاق محیط زیست، به طبیعت و کوه‌نوردی علاقه بسیار دارد.